maple house מייפל האוס
השכרת חדרי ישיבות בתל אביב

סוגי חדרים

SCARLET

חדרי ישיבות קלאסיים המכילים עד 12 אנשים

הזמן חדר

SUGAR

חדר המכיל עד 12 אנשים באווירת סלון אורבני

הזמן חדר

MOUNTAIN

חדרי ישיבות קלאסיים המכילים 30 אנשים סביב שולחן או 50 בישיבת תיאטרון.

הזמן חדר

BIGLEAF

לופט לאירוח עד 110 איש

הזמן חדר

מסלולי רכישה

90 ₪ לשעה
שלמו רק על הזמן בו השתמשתם בחדר מחירי חדרים
15 % בצבירה
בנק שעות במחיר מוזל מחירון קרדיטים