MOUNTAIN
עד 50 אנשים

חדרי ישיבות קלאסיים המכילים 30 אנשים סביב שולחן או 50 בישיבת תיאטרון.

Mountain 6

חדר ישיבות מעוצב לפגישות מרובת משתתפים. עד 30 איש מסביב לשולחן עד 25 בחצי עיגול ועד 50 איש בישיבה בשורות. מתאים במיוחד לישיבות הנהלה, הדרכות, סדנאות ועוד.
במתחם יש שתייה חמה שתייה חמה לוח מחיק לוח מחיק מים וסודה מים וסודה לוח מחיק מסך ענק 25 בחצי עיגול 25 בחצי עיגול 22 סביב שולחן 22 סביב שולחן 40 בשורות 40 בשורות 50 בעמידה 50 בעמידה

Mountain 8

חדר ישיבות מעוצב לפגישות מרובת משתתפים. עד 24 איש מסביב לשולחן עד 25 בחצי עיגול ועד 50 איש בישיבה בשורות. מתאים במיוחד לישיבות הנהלה, הדרכות, סדנאות ועוד.
במתחם יש שתייה חמה שתייה חמה לוח מחיק לוח מחיק מים וסודה מים וסודה לוח מחיק מסך ענק 25 בחצי עיגול 25 בחצי עיגול 50 בשורות 50 בשורות 22 סביב שולחן 22 סביב שולחן 50 בעמידה 50 בעמידה