SCARLET
עד 12 אנשים

חדרי ישיבות קלאסיים המכילים עד 12 אנשים

Scarlet 2

חדר ישיבות קלאסי, מושלם לפגישות של עד 12 אנשים סביב שולחן. מתאים במיוחד לפגישות שבועיות, פגישות עסקיות ועוד.
במתחם יש שתייה חמה שתייה חמה במתחם יש אינטרנט אלחוטי wifi לוח מחיק לוח מחיק מים וסודה מים וסודה לוח מחיק מסך ענק עד 12 משתתפים עד 12 משתתפים

Scarlet 3

חדר ישיבות קלאסי, מושלם לפגישות של עד 12 אנשים סביב שולחן. מתאים במיוחד לפגישות שבועיות, פגישות עסקיות ועוד.
במתחם יש שתייה חמה שתייה חמה במתחם יש אינטרנט אלחוטי wifi מים וסודה מים וסודה לוח מחיק לוח מחיק לוח מחיק מסך ענק עד 12 משתתפים עד 12 משתתפים

Scarlet 4

חדר ישיבות קלאסי, מושלם לפגישות של עד 12 אנשים סביב שולחן. מתאים במיוחד לפגישות שבועיות, פגישות עסקיות ועוד.
לוח מחיק מסך ענק במתחם יש שתייה חמה שתייה חמה במתחם יש אינטרנט אלחוטי wifi לוח מחיק לוח מחיק מים וסודה מים וסודה עד 12 משתתפים עד 12 משתתפים

Scarlet 5

חדר ישיבות קלאסי, מושלם לפגישות של עד 12 אנשים סביב שולחן. מתאים במיוחד לפגישות שבועיות, פגישות עסקיות ועוד.
מים וסודה מים וסודה במתחם יש אינטרנט אלחוטי wifi לוח מחיק לוח מחיק במתחם יש שתייה חמה שתייה חמה לוח מחיק מסך ענק